Firma Godula Moto Sport jako pierwsza w Polsce uzyskała certyfikat CE na hamownieFirma Godula Moto Sport jako pierwsza w Polsce uzyskała certyfikat CE
na Hamownie Podwoziową Obciążeniową.

Zakład Certyfikacji Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania wystawił ocenę zgodności hamowni samochodowej typ HPS_03 z wymaganiami:

Certyfikat zapewnia, że nasze hamownie zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z postanowieniami dyrektyw Unii Europejskiej, co gwarantuje wysoką jakość i upoważnia firmę Godula Moto Sport do oznakowania Produktu znakiem CE.

.

W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących systemu oceny zgodności – CE,

zapraszam do odwiedzenie strony internetowej Ministerstwa Gospodarki, poświęconej temu zagadnieniu.

Do góry